Friday, November 18, 2005

Dasar Pembangunan Nasional (DPN)

 1. Sambungan Dasar Ekokonomi Baru (DEB). Diperkenalkan oleh pentdbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad
 2. Fokus:
  1. Membasmi golongan miskin
  2. Menyusun semula masyarakat
 3. Objektif:
  1. Memperkukuhkan kestabilan negara dari segi ekonomi, sosial dan politik melalui pembangunan bandar dan di luar bandar
  2. Menjadi negara maju dan mengukuhkan keadilan sosial, nilai etika, moral, kualiti hidup dan mengamalkan prinsip pentadbiran yang adil dan kecemerlangan ekonomi
 4. Program:
  1. Membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat
  2. Memastikan keseimbangan kaum dalam pelbagai aspek
  3. Meningkatkan penggunaan sains dan teknologi
  4. Menerapkan nilia sosial, kerohanian, dan amalan cintakan alam sekitar
  5. Meningkatkan peluang dan kemudahan pendidikan

1 comment:

rainy said...

got the vision or not?