Friday, November 18, 2005

Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam

Objektif
  1. Mendisplinkan diri
  2. Menjalankan kerja dengan amanah
  3. memberikan perkhidmatan bermutu
  4. Menghormati kebaikan dan membenci kejahatan
  5. Menanamkan semangat cinta nilai-nilai Islam
  6. Menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab

Strategi

  1. Rakan Muda
  2. Masyarakat Penyayang
  3. Kod Etika Kumpulan Perniagaan dan Profesional

No comments: