Wednesday, September 10, 2008

Dasar Pertanian Negara (DPN)

DPN telah dilancarkan pada 12 Januari 1984 oleh Datuk Musa Hitam selaku pengerusi Jawatan Kuasa Kabinet mengenai Dasar Pertanian Negara

Matlamat :

 • memaksimumkan pendapatan sektor pertanian serta pendapatan pekebun kecil melalui peningkatan daya pengeluaran dan meningkatkan hasil dan mutu komoditi eksport
 • Meningkatkan pengeluaran pertanian termasuk penerokaan sumber pertumbuhan baru dengan penyertaan sektor swasta yang lebih besar;
 • Mengembangkan aktiviti pemprosesan berasaskan pertanian dan kepelbagaian produk;
  Memperkukuhkan pemasaran dan rangkaian global;
 • Meningkatkan pendapatan pekebun kecil, petani dan nelayan; dan
  Menambahbaik sistem penyampaian perkhidmatan

Tuesday, August 12, 2008

Dasar Ekonomi Baru • Tun Haji Abdul Razak

 • Dicetuskan oleh Tun Abdul Razak

 • Keperluan lebih dirasakan apabila tercetusnya peristiwa hitam 13 Mei
 • Umumnya berpendapat bahawa peristiwa sedemikian dapat dielakkan sekiranya kita berusaha


  • Merapatkan jurang ekonomi
  • meningkatkan pendapatan perkapita setiap kaum
  • membasmi kemiskinan
  • menyusun semula masyarakat
  • melebarkan dan meluaskan peluang setiap kaum dalam ekonomi dan pentadbiran

Tuesday, August 05, 2008

Dasar Automotif Nasional

 1. Matlamat Dasar Automatif Negara
  • Menjadikan Malaysia sebagai Hub automatif serantau
  • Mengekalkan nilai tambah dan kemampuan ekonomi domestik
  • Meningkatkan jumlah eksport kenderaan, komponen dan alat ganti ke pasaran antarabangsa
  • Meningkatkan penglibatan bumiputera dalam sektor automotif tempatan
  • Untuk memelihara kepentingan pengguna dari segi nilai wang keselamatan dan kualiti produk serta perkhidmatan
 2. Insentif
 3. Mengezetkan nilai kereta import yang memasuki pasaran tempatan
 4. Duti import CEPT ASEAN dikurangkan 5% untuk meningkatkan intergrasi diperingkat ASEAN
 5. Menyediakan Geran Penyesuaian Industri kepada Syarikat Automatif Tempatan, Luar Negara mahupu Syarikat Usahasama
 6. AP (Approved Permits) akan dihapuskan menjelang 31 Dis 2010 secara beransur-ansur
 7. Kenderaan import terpakai akan dihapuskan menjelang 2010Dasar ini menjadi isu isu nasional sebab Naza diberi banyak kelebihan selain Proton dan Perodua

Dasar Tenaga Nasional

 1. Masih dirangka
 2. Dirasakan amat penting menentukan hala tuju negara dalam penggunaan tenaga masa kini dan masa depan
 3. Krisis Minyak 2008 mengingatkan kita betapa perlunya negara bersedia merancang dan melaksanakan secara bersungguh mencari dan menggantikan tenaga baru dan menggurangkan perngantungan kepada minyak.
 4. Diharap dapat mengambil kira tentang penggunaan tenaga alternatif yang lebih kompatitif , mesra alam dan berdaya maju
 5. Tenaga baru yang sering disebut-sebut ialah
  • tenaga solar
  • tenaga biodisel
  • tenaga nuklear

Kita tunggu dan lihat

20 Oktober 2008

Suatu kenyataan Media TV3 telah dibuat oleh CEO TNB Malaysia bahawa dijangka negara akan menghadapi krisis tenaga menjelang 2012. Sehingga kini katanya negara masih belum mempunyai Dasar Tenaga.

4 Mei 2010

Negara diumumkan akan memiliki loji nuklearnya sendiri menjelang 2021.

Dasar Pandang Ke Timur

 1. Diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir
 2. Objektif
  • Rakyat Malaysia diminta untuk menjadikan Negara Jepun dan Korea Selatan sebagai model yang perlu dicontohi. Apalagi kedua-dua negara tersebut mempunyai hubungan dagangan dan diplomatik yang erat dengan Malaysia.
 3. Antara program yang telah dilaksanakan di bawah dasar ini
  • Dasar penswastaan
  • Menghantar lebih ramai pelajar dan pensyarah melanjutkan pelajaran di Jepun dan Korea
  • Mencontohi industri berat dan menjalinkan usahasama dengan syarikat Jepun dan Korea
  • Penggunaan kad perakam waktu
  • Budaya kerja sihat dan kerja kuat.