Sunday, June 14, 2009

Pelan Integriti Nasional

Lima sasaran
  • Memerangi gejala rasuah
  • Meningkatkan kecekapan dalam sistem penyampaian perkhidmatan awam dan mengatasi kerenah birokrasi
  • Meningkatkan tadbir urus korporat, etika perniagaan dan tanggungjawab sosial korporat
  • Memantapkan institusi keluarga dan komuniti dan
  • Meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat