Wednesday, September 10, 2008

Dasar Pertanian Negara (DPN)

DPN telah dilancarkan pada 12 Januari 1984 oleh Datuk Musa Hitam selaku pengerusi Jawatan Kuasa Kabinet mengenai Dasar Pertanian Negara

Matlamat :

  • memaksimumkan pendapatan sektor pertanian serta pendapatan pekebun kecil melalui peningkatan daya pengeluaran dan meningkatkan hasil dan mutu komoditi eksport
  • Meningkatkan pengeluaran pertanian termasuk penerokaan sumber pertumbuhan baru dengan penyertaan sektor swasta yang lebih besar;
  • Mengembangkan aktiviti pemprosesan berasaskan pertanian dan kepelbagaian produk;
    Memperkukuhkan pemasaran dan rangkaian global;
  • Meningkatkan pendapatan pekebun kecil, petani dan nelayan; dan
    Menambahbaik sistem penyampaian perkhidmatan