Tuesday, December 06, 2005

Dasar Pendidikan Kebangsaan (DPK)

Objektif:

  1. Menyatukan kanak-kanak sekolah daripada pelbagai kaum dan menyediakan tenaga kerja yang mencukupi untuk tujuan pembangunan negara (Digariskan dalam Penyata Razak- 1956)
  2. Menggalakkan perkembangan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan (Akta Pelajaran - 1961)
  3. Membantu melahirkan tenaga kerja terlatih untuk jangka pendek dan panjang, bersatu dan berdisplin
  4. Mewujudkan sistem pendidikan yang lebih berkualiti dan bertaraf antarabangsa
  5. Memastikan sistem pendidikan berupaya menangani perkembangan sains dan teknologi semasa