Sunday, June 14, 2009

Pelan Integriti Nasional

Lima sasaran
 • Memerangi gejala rasuah
 • Meningkatkan kecekapan dalam sistem penyampaian perkhidmatan awam dan mengatasi kerenah birokrasi
 • Meningkatkan tadbir urus korporat, etika perniagaan dan tanggungjawab sosial korporat
 • Memantapkan institusi keluarga dan komuniti dan
 • Meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat

Friday, May 29, 2009

Dasar Biodiversiti Negara

Maklumat sedang dicari .....

Dasar Sukan Negara

Maklumat Sedang dicari

Dasar Alam Sekitar Negara

Maklumat sedang dicari .....

Tuesday, March 17, 2009

Dasar Sosial Negara

Objektif Umum :

 • Mewujudkan sebuah masyarakat Malaysia yang maju dan mantap dari segi sosial, ekonomi dan teknologi dengan setiap anggota masyarakat diberi peluang bemutu untuk terus memperkembang potensi diri secara optimum

Objektif Khusus

 1. Memastikan keperluan asas individu, keluarga dan masyarakat dipenuhi
 2. Membangun dan memperkasakan insan sepanjang hayat
 3. Memperkukuhkan dan membangunkan sistem sokongan sosial dan perkhidmatan sosial
 4. Menjana senergi multisektor

Wednesday, March 11, 2009

Dasar Perbandaran Negara

Dasar Perbandaran Negara merupakan dasar yang memandu dan menyelaras perancangan dan pembangunan perbandaran negara supaya lebih efisien dan sistematik khususnya bagi mengurus peningkatan jumlah penduduk bandar pada tahun 2020 dengan penekanan terhadap keseimbangan pembangunan sosial, ekonomi dan fizikal di dalam bandar.

Dasar Perbandaran Negara akan dijadikan teras utama dalam semua aktiviti perancangan dan pembangunan bandar di Semenanjung Malaysia termasuk penyediaan rancangan-rancangan pemajuan di peringkat negeri dan tempatan.

Dasar ini akan menggariskan perkara-perkara teras, dasar-dasar, langkah-langkah dan pelan tindakan perlaksanaan bagi menyelaras dan mengurus perbandaran negara

Thursday, February 26, 2009

Dasar Jaminan Makanan Negara 2007

Wujud setelah berlaku krisis makanan 2006-2007. Simpanan beras negara hanya boleh bertahan beberapa bulan sahaja sedang musim menuai lambat lagi. Harga beras dipasaran melambung tinggi. Tempoh diberi dua tahun setengah untuk negara mencapai dasar makanan yang mencukupi

Dasar ini dibincangkan sekali lagi di dalam rancangan dialog terbitan RTM dengan bersemukan dengan Meteri Pertanaian Malaysia kini Dato Mustafa Muhammad . Beliau menyatakan dasar sebelum ini tidak manambahkan kawasan tanaman padi kerana lebih banyak padi ditanam lebih banyak subsidi terpaksa dikeluarkan oleh kerajaan.

Matlamat
 • Mengecilkan jurang import dan eksport makanan
 • Membangunkan teknologi dan aplikasi seperti padi hibrid
 • Mengurus dan membangunkan tanah terbiar secara bersepadu dengan tanaman yang ada nilai pasaran
 • Menjadikan FAMA lebih berperanan
 • Menambah pendapatan petani, penternak dan nelayan

Wednesday, February 18, 2009

Dasar Perhutanan Negara 1978 (Pindaan 1992)

Di antara perkara-perkara yang diberi penekanan ialah:

 • Pengisytiharaan Hutan Simpanan Kekal
 • Perundangan Hutan
 • Pengurusan Hutan Secara Berkekalan
 • Pemeliharaan dan Pemuliharaan Hutan

Tuesday, February 03, 2009

Dasar Filem Negara

Dasar ini telah disebut oleh YAB Dato Sri Najib Tun Razak ketika merasmikan Studio digital FINAS Ulu Kelang pada 2 Feb 2009


 • menjana kemajuan industri filem ke persada dunia secara berterusan melaksanakan pelbagai program pembangunan industri termasuk menyediakan pembiayaan modal, skim latihan, promosi dan pemasaran, penyelidikan serta pembangunan
 • mengurangkan kebergantungan penerbit filem kita untuk melakukan kerja-kerja pasca produksi di luar negara
 • merancakkan lagi penerbitan filem tempatan yang berkualiti selain mampu menjimatkan kos penerbitan sesebuah filem.
 • memastikan keperluan dan kehendak teknologi dan daya kreativiti dalam dipenuhi sejajar dengan perubahan masa
 • membawa industri seni kreatif negara, terutama pencapaian industri filem Malaysia ke tahap lebih berjaya dan cemerlang di dalam dan luar negara.
 • mensasarkan Malaysia sebagai destinasi perfileman yang baik, yang memiliki kepelbagaian lokasi yang sesuai untuk pelbagai bentuk filem
 • memantapkan penghasilan filem-filem tempatan, tetapi lebih dari itu ia kini berupaya untuk meletakkan Malaysia sebagai antara destinasi ‘post production’ terbaik di rantau ini

- Saya tidak sempat mencatatkan butirannya. InsyaAllah saya akan cuba mendapatkan segera

elcom98@hotmail.com