Wednesday, February 18, 2009

Dasar Perhutanan Negara 1978 (Pindaan 1992)

Di antara perkara-perkara yang diberi penekanan ialah:

 • Pengisytiharaan Hutan Simpanan Kekal
 • Perundangan Hutan
 • Pengurusan Hutan Secara Berkekalan
 • Pemeliharaan dan Pemuliharaan Hutan
 • Pengusahasilan Hutan
 • Keluaran Hutan dan Industri Hutan
 • Penyertaan Bumiputra
 • Ladang Hutan
 • Hutan Tani
 • Keluaran Hutan Bukan Kayu
 • Penyelidikan Perhutanan
 • Pembangunan Tenaga Manusia dan Latihan
 • Pendidikan dan Pengembangan Perhutanan
 • Pemeliharaan Kepelbagaian Hayat
 • Perhutanan Masyarakat, Rekreasi dan Pelancongan
 • Nilai Khusus Sainstifik
 • Kerjasama Antarabangsa

No comments: