Thursday, February 25, 2010

Satu Malaysia

Konsep atau Falsafah Satu Malaysia......Satu Negara untuk semua warganegara Malaysia...

Satu Malaysia dan Model Ekonomi Baru/Model Baru Ekonomi adalah dua teras penting dalam program tranformasi negara yang diperkenalkan oleh Datuk Sri Najib Tun Razak .

Satu Malaysia adalah pra syarat untuk mencapai wawasan negara Maju menjelang 2020. Falsafah ini adalah hasrat murni untuk melihat Malaysia berada dalam keadaan stabil dan kukuh. Setiap kaum saling menerima antara satu sama lain dan dapat hidup bersama sebagai rakyat satu negara.
.......................................

Saya mohon maaf kerana tidak memberi sebarang huraian mengenai 'Satu Malaysia'. Anda boleh merujuk kepada Blog 'Satu Malaysia' DSI Najib Tun Razak .

Khairi.

Model Baru Ekonomi (MBE)

Sesuatu yang dinantikan dan diharap untuk menjana ekonomi ke arah yang lebih gemilang ....

  • Bakal diumumkan 30 Mac 2010
  • Sesuatu yang akan menggantikan Dasar Ekonomi Nasiaonal
  • Dikatakan untuk semua kaum tetapi tidak mengabaikan orang Melayu
  • Najib mengatakan pihak swasta sebagai enjin menggerakkan MBE.
  • MBE dikatakan akan menarik dan meyakinkan para pelabur.