Tuesday, March 17, 2009

Dasar Sosial Negara

Objektif Umum :

 • Mewujudkan sebuah masyarakat Malaysia yang maju dan mantap dari segi sosial, ekonomi dan teknologi dengan setiap anggota masyarakat diberi peluang bemutu untuk terus memperkembang potensi diri secara optimum

Objektif Khusus

 1. Memastikan keperluan asas individu, keluarga dan masyarakat dipenuhi
 2. Membangun dan memperkasakan insan sepanjang hayat
 3. Memperkukuhkan dan membangunkan sistem sokongan sosial dan perkhidmatan sosial
 4. Menjana senergi multisektor

Strategi

 1. Mewujudkan peluang dan kemudahan
 2. Memastikan setiap individu mendapat hak
 3. Memastikan keperluan hidup yang holistik
 4. Mengiktiraf keupayaan kanak-kanak
 5. Menentukan remaja diberi pengiktirafan
 6. Menentukkan individu 18 tahun ke atas mencapat taraf berdikari
 7. Memastikan individu dewasa diberi pengetahuan, bimbinan dan sokongan menguruskan keluarga
 8. Menyalurkan peluang kepada setiap warga tua
 9. Mengiktiraf warga tua
 10. Menanam nilai patriotisma

Bersambung .....

No comments: