Friday, November 18, 2005

Dasar Bersih Cekap Amanah (BCA)

Objektif

 1. Memberi nafas baru kepada sektor perkhidmatan awam, terutama dalam aspek etika dan sikap kerja dalam usaha meningkatkan daya pengeluaran dan mutu kerja.

Bersih

 1. Berkecuali
 2. Tidak mementingkan diri
 3. Mempunyai moral yang tinggi
 4. Tidak mempunyai niat hasad dengki

Cekap

 1. Berani membuat keputusan
 2. Kualiti kerja
 3. Tegas
 4. Mempunyai matlamat dan visi
 5. Harus mempunyai tenaga yang kuat dan sihat
 6. Mempunyai keyakinan diri
 7. Berpengetahuan luas dalam bidang tersebut
 8. Berpengalaman

Amanah

 1. Gigih
 2. Sifat jujur
 3. Tidak berkira
 4. Sifat luhur dan murni

Strategi perlaksanaan BCA

 1. Penggunan kad perakam waktu
 2. Perkhidmatan cemerlang
 3. Badan pencegah rasuah
 4. Lapiran juruaudit negara
 5. Menggunakan tanda nama
 6. Mengisytiharkan harta
 7. Menggunakan Manual prosedur Kerja dan Fail Meja
 8. Mengadakan pusat pembayaran bil setempat
 9. Menubuhkan kumpulan meningkatkan mutu kerja
 10. Ceramah mengenai BCA

No comments: