Friday, May 29, 2009

Dasar Sukan Negara

Maklumat Sedang dicari

2 comments:

Yee Ching said...

Individu
• Pembentukan sahsiah positif, kesedaran diri dan berdaya saing.
• Peningkatan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal menerusi.
• Penggunaan masa senggang secara berfaedah.
• Pengukuhan interaksi sosial.
• Penguasaan kemahiran pergerakan asas dan kompleks.

Masyarakat
• Peningkatan jalinan perhubungan di antara pelbagai kaum.
• Peningkatan tahap kesihatan komuniti dan produktiviti.
• Peningkatan semangat kesukarelaan, penyertaan, kerjasama dan sokongan.

Antarabangsa
• Pemupukan jalinan dan kerjasama antarabangsa.
• Peningkatan ketahanan dan daya saing
• Peningkatan kecemerlangan dan imej negara.

Yee Ching said...

Individu
• Pembentukan sahsiah positif, kesedaran diri dan berdaya saing.
• Peningkatan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal menerusi.
• Penggunaan masa senggang secara berfaedah.
• Pengukuhan interaksi sosial.
• Penguasaan kemahiran pergerakan asas dan kompleks.

Masyarakat
• Peningkatan jalinan perhubungan di antara pelbagai kaum.
• Peningkatan tahap kesihatan komuniti dan produktiviti.
• Peningkatan semangat kesukarelaan, penyertaan, kerjasama dan sokongan.

Antarabangsa
• Pemupukan jalinan dan kerjasama antarabangsa.
• Peningkatan ketahanan dan daya saing
• Peningkatan kecemerlangan dan imej negara.